LUXEMBURG - De Europese Commissie stelt de landbouwministers van de Europese Unie voor om 150 miljoen euro beschikbaar te stellen voor tuinders, die als gevolg van de commotie rond de EHEC bacterie hun producten niet kunnen verkopen.

De ministers vergaderen dinsdagmiddag daarover tijdens een spoedberaad in Luxemburg.

Het bedrag is bedoeld voor boeren die lid zijn van een landbouworganisatie. Het komt erop neer dat Brussel de fondsen waarover deze organisaties beschikken, verdubbelt.

Volgens voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland, ook aanwezig in Luxemburg, willen veel lidstaten naast de door de Europese Commissie voorstelde maatregel een EU-noodfonds om de groentetelers te steunen. Dat zou zeker enkele honderden miljoenen moeten inhouden, gezien de schade die er op dit moment wordt geleden in de sector.

Volgens Maat kan het geld komen uit een Brussels potje met nog niet besteed landbouwgeld van 1,5 miljard euro. Hij verwacht dat er voldoende steun is voor een noodfonds.