AMSTERDAM – De overheid zal niet overgaan tot het verbieden van Apple-producten. Kamerleden Afke Schaart en Ard van der Steur hadden hierom gevraagd nadat in april bekend werd dat de iPhone en iPad de locatie van het apparaat vastleggen.

Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen zegt dat het categorisch uitsluiten van Apple-producten niet aan de orde is.

Hij antwoordt in een brief op Kamervragen die Schaart en Van der Steur in april hebben ingediend.  “Mij zijn geen signalen bekend van een zodanig veiligheidsrisico dat de aankoop of het gebruik van smartphones gestaakt zou moeten worden.”

Verhagen vindt het van belang dat bij gebruik van elke smartphone rekening gehouden moet worden met de functionaliteit van het apparaat en de software die ervoor gedownload kan worden.

April

Het feit dat de iPhone en iPad locatiegegevens opslaat werd pas in april ontdekt door Britse wetenschappers. De voorwaarden van Apple geven het bedrijf het recht om voortdurend bij te houden waar de iPhone en iPad zich bevindt en die informatie te delen met derden, om locatiediensten te kunnen aanbieden.

Volgens Verhagen is het niet aan hem om maatregelen te treffen om consumenten hierover beter te laten informeren. “Het betreft in dit geval de relatie tussen een product en een consument. Het is niet aan mij om een oordeel uit te spreken over de invulling van die relatie.”