DEN HAAG - Minister Hans Hillen van Defensie is bereid te kijken naar de wensen van de coalitiepartijen om de bezuinigingen op de krijgsmacht op enkele onderdelen aan te passen.

De VVD en het CDA willen onder meer vijf Cougar-transporthelikopters in de lucht houden en twee nieuwe patrouilleschepen behouden.

Hillen kan zich dat best voorstellen, zei hij maandag in de pauze van het debat, maar het moet volgens hem wel solide gedekt worden. Hij moet de komende vier jaar 1 miljard euro structureel besparen.

De wijzigingen komen volgens de regeringspartijen uit op circa 40 miljoen euro. ''Als je zo veel moet ombuigen, dan heb je echt niet veel ruimte meer om zomaar even wat grijpstuivers te vinden'', waarschuwde Hillen. Maar ''ik wil er constructief naar kijken en ik hoop dat we er door goede samenwerking uit kunnen komen''.

Marechaussee

De PVV wil dat de bezuiniging op de marechaussee wordt geschrapt. Ook dat kan, volgens Hillen, maar ook dan moet er wel extra geld komen en dat heeft hij nu niet.

De ChristenUnie riep de minister op niet alle gevechtstanks af te stoten. Kamerlid Joël Voordewind van deze partij pleitte ervoor vier tankeenheden (zestien tanks) te behouden zodat de kennis en tactische capaciteiten ervan niet verloren gaan.

De opleidingen en het groot onderhoud kunnen dan worden uitbesteed aan Duitsland, zei hij. Voordewind wees erop dat Canada het besluit om alle tanks te schrappen, heeft teruggedraaid.

Maar Hillen voelt daar niets voor. Hij zei dat er veel argumenten waren om ''met open ogen'' de keus te maken volledig met dit wapensysteem te stoppen. Hij wees op de relatief beperkte inzetbaarheid de afgelopen jaren en in de toekomst. Ook zouden de Leopardtanks binnen een aantal jaren gemoderniseerd moeten worden en bestaat er al vervangende vuurcapaciteit.

Écht ontslag

Door de bezuinigingsronde bij Defensie zullen uiteindelijk 2000 mensen daadwerkelijk op straat komen te staan. Dat is de inschatting die het ministerie heeft gemaakt, zei Hillen.

Volgens de minister zullen 12.000 militaire en burgerfuncties bij Defensie verdwijnen. Zo'n 10.000 mensen ondervinden daarvan de gevolgen, van wie er 4000 op een andere plek bij Defensie terechtkomen of door natuurlijk verloop weggaan.

Voor de andere 6000 mensen is een gedwongen vertrek aan de orde. Van deze groep zullen 4000 mensen naar werk elders worden begeleid, maar bij de resterende 2000 personeelsleden zal dit niet lukken. De interne reorganisatie begint vanaf 1 augustus.

Ergens anders terecht

Defensie is met tal van organisaties bezig om te kijken of mensen daar terechtkunnen, zoals in de beveiligingssector, de politie, bouw, transport en de technische en logistieke branche.

De minister zei dat het verdwijnen van de banen hem aan het hart gaat en dat hij is getroffen door de inzet van het personeel en hun zorg voor het materieel. Hij vindt dat er voor iedereen een gelijk sociaal beleidskader moet komen, waarover hij snel met de vakbonden om tafel wil.

Die hebben echter de hervatting van het overleg op dinsdag alsnog afgeblazen uit onvrede over het gebrek aan concrete voorstellen.

Numerus fixus

Ook als er geen bezuinigingen aan de orde waren, zou Hillen een numerus fixus hebben doorgevoerd. Het gaat om een maximum aantal medewerkers per rang. Volgens de minister is de opbouw van het personeel bij Defensie al scheef en is een smallere top en een bredere onderbouw gewenst.

Vooral de PVV drong erop aan dat er meer geschrapt wordt in de hogere functies dan de 30 procent die Hillen nu van plan is.

De minister kondigde verder aan dat hij meer werk wil uitbesteden aan het bedrijfsleven. Vanuit de Kamer was daar ook op aangedrongen.

Kamerdebat Defensie