RIJSWIJK - Ganzen moeten niet jaarlijks worden gedood omdat je daarmee het probleem van een ganzenoverschot niet oplost.

Vijf samenwerkende dierenbelangenorganisaties stuurden staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) maandag een brandbrief met het verzoek de adviezen hierover van de natuurorganisaties verenigd in Ganzen-7 te negeren.

Volgens de organisaties biedt het doden van 100.000 ganzen per jaar geen soelaas, omdat dat alleen maar ruimte biedt ''voor nieuwe ganzen zolang de omstandigheden zoals broedmogelijkheden en voedselaanbod hetzelfde blijven''.