DEN HAAG - De militaire vakbonden weigeren alsnog dinsdag het overleg te hervatten met minister Hans Hillen van Defensie over het sociaal beleid.

Onder meer de ACOM en AFMP vinden dat Defensie eerst met concrete voorstellen over de brug moet komen en die missen zij in de uitnodigingsbrief die zij hebben ontvangen.

Dat hebben de voorzitters Wim van den Burg (AFMP) en Jan Kleian (ACOM) maandag laten weten. De vakbonden waren eerst blij met de handreiking van de minister, die hij eerder deed tijdens een landelijke actiedag van militairen in Den Haag, maar ze gaven al meteen aan dat Hillen wel iets zou moeten bieden.

In de brief doet de minister volgens hen geen enkel voorstel en geeft hij ook niet aan welke richting hij op wil.

Zonde

Minister Hillen vindt het zonde dat de vakbonden niet met hem het overleg willen hervatten. De bewindsman wil daarover zo snel mogelijk praten. Hij ziet wel mogelijkheden voor vruchtbaar overleg en hoopt daarom dat de bonden binnenkort alsnog aan tafel aanschuiven.

Hillen zei dat maandag voorafgaande aan het politieke debat in de Tweede Kamer over de ingrijpende bezuinigingen die hij bij de krijgsmacht wil doorvoeren.

Volgens Hillen staan in de beleidsbrief uit april wel concrete voorstellen over hoe hij de komende vier jaar 1 miljard euro wil bezuinigen.

Bezuinigingsronde

De vakbonden liggen al lange tijd overhoop met Defensie over een nieuwe cao voor de militairen en het burgerpersoneel. Uit protest schortten ze in november het overleg op, terwijl toen net bekend werd dat Hillen een flinke bezuinigingsronde ging voorbereiden. In april werd duidelijk dat de komende tijd mogelijk 6000 mensen gedwongen worden ontslagen.

Om die reden vinden de bonden en Defensie het van belang om verder te praten over het sociaal beleid en over een sociaal plan voor degenen die hun baan kwijtraken of worden herplaatst. De betrokkenen zouden dinsdag om tafel gaan, een dag na het politieke debat over de maatregelen die Hillen wil doorvoeren om 1 miljard euro te bezuinigen de komende vier jaar.

Behalve de centrales ACOP en CCOOP (waar ACOM en AFMP onder vallen), weigert ook de centrale CMHF om de tafel te gaan.