AMSTERDAM - Een meerderheid van de VVD-stemmers is tegen marktwerking in de zorg. Van hen zegt 56 procent niet in concurrentie tussen zorgverleners geloven, blijkt zondag uit een peiling van Maurice de Hond.

Van de VVD'ers vindt ook een meerderheid van 56 procent dat alle specialisten in loondienst van ziekenhuizen moeten werken.

De uitkomsten zijn opmerkelijk, omdat de VVD en minister van Volksgezondheid Edith Schippers te boek staan als voorstander van marktwerking in de zorg.

Ruim twee op de drie Nederlanders (68 procent) zien de marktwerking niet zitten en vinden dat specialisten in loondienst moeten komen. Negen op de tien ondervraagden zijn van mening dat er te veel bureaucratie in de zorg is.

Oude systeem

Twee derde vindt dat er weinig verschil is in het aanbod van ziektekostenverzekeraars en dat het oude systeem van voor 2006 beter is dan het huidige stelsel. Het is overigens zeer de vraag of het reëel is naar dit systeem terug te gaan, omdat het juist werd ingevoerd om kosten te verminderen.

De meeste Nederlanders willen dat de ziektekostenpremie afhankelijk wordt van het inkomen. Zestig procent is voor, 33 procent is tegen en de rest weet het niet. De verwachting is dat de premie de komende jaren blijft stijgen.

Verdeeld

Wat dit vraagstuk betreft zijn de meningen nog wel op een klassieke manier verdeeld in een links en een rechts kamp. Bij GroenLinks-stemmers is het aandeel voorstanders het hoogst met 88 procent, vergelijkbaar met de SP (85 procent) en de PvdA (tachtig procent). Bij de VVD is het aantal voorstanders met 37 procent het laagst.

Onder PVV-stemmers is een kleine meerderheid van 53 procent te porren voor een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. Dat is vergelijkbaar met D66, waar 52 procent voorstander is. Van de CDA-stemmers is 48 procent voor en 52 procent tegen.