DEN HAAG - De overheid moet de regie over de toekomst van de AOW weer naar zich toe halen. Nu de sociale partners een jaar na het sluiten van een pensioenakkoord op hoofdlijnen nog steeds geen definitief akkoord hebben gesloten, is het volgens GroenLinks tijd dat de politiek de AOW veilig stelt.

GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver wil van zijn collega’s in de Tweede Kamer weten hoe het volgens hen verder moet met de AOW en kondigt zaterdag tegenover NU.nl aan komende week een breed kamerdebat aan te vragen over de kwestie.

Het is zaterdag precies een jaar geleden dat werkgevers en werknemers een akkoord sloten op hoofdlijnen over de toekomst van het pensioenstelsel. Daartegen ontstond echter al snel verzet, vooral binnen de vakcentrale FNV. De onderhandelingen lopen sindsdien stroef, mede door interne onenigheid binnen de FNV.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken liet in april weten bereid te zijn nog enige tijd te wachten op een pensioenakkoord tussen de sociale partners. Zonder een ultimatum te willen stellen, zei de minister het redelijk te vinden wanneer de werknemers- en werkgeversorganisaties er begin juni uit zouden zijn.

Verantwoordelijk

Klaver zegt met de minister te vinden dat de sociale partners de ruimte moeten krijgen om een overeenstemming te bereiken over de pensioenen. “Maar de politiek is verantwoordelijk voor de AOW”, aldus het Kamerlid. “Toenmalig premier Balkenende zei twee jaar geleden weliswaar dat de partners maar met een akkoord moesten komen, maar de AOW is nog steeds een zaak voor de overheid.”

Klaver pleit voor een breed debat omdat hij niet alleen wil spreken over het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar, maar het ook wil hebben over onder meer de vraag hoe er gezorgd moet worden dat mensen ook daadwerkelijk tot hun pensioenleeftijd aan het werk kunnen blijven. Als het aan Klaver ligt wordt het debat over de AOW nog voor het zomerreces gehouden.

Leeftijd

Het kabinet besloot eind april, conform de afspraak in het gedoogakkoord tussen VVD, CDA en PVV, dat de leeftijd van AOW wordt verhoogd van 65 naar 66 jaar. Dat is onvoldoende om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Kamp waarschuwde direct dat “we er nog niet zijn” en zei te hopen dat er snel een akkoord komt over pensioenhervormingen. Dat is van belang omdat de aanvullende pensioenen van werkgevers en werknemers zelf zijn.

Klaver: “In het conceptuele pensioenakkoord leek een mooi evenwicht te zijn tussen oplossingen voor vergrijzing, mensen met zware beroepen en een verdeling van de rekening over de generaties. Nu, een jaar na dato, zit de uitwerking vast op de aanvullende pensioenen, hierdoor blijft ook een oplossing uit voor de AOW. Het is niet verantwoord om langer te wachten en de rekening door te schuiven."