DEN HAAG - De Tweede Kamer wil een groep wetenschappers inschakelen die met regelmaat vragen kunnen beantwoorden of feitelijke informatie kunnen leveren over actuele zaken. Op die manier hoopt het parlement beter beslagen ten ijs te komen in een debat met het kabinet.

''We willen als Kamer een eigen informatiepositie opbouwen'', zegt Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet vrijdag in een interview met de GPD.

''Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist, dat de regering en de Kamer zich door dezelfde deskundigen en lobbyisten laten adviseren.''

Het gaat om een experiment van drie jaar. De Kamer zoekt samenwerking met de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).