AMSTERDAM - Het vorige kabinet had geen idee wat de kosten zouden zijn als Nederland samen met België het WK voetbal in 2018 zou gaan organiseren. De Kamer werd cijfers voorgeschoteld waar door ambtenaren ernstig aan werd getwijfeld.

Dat blijkt uit e-mailverkeer tussen ambtenaren waar RTL Nieuws de hand op heeft weten te leggen.

Wereldvoetbalbond FIFA wilde geen belasting betalen in Nederland. Een extern onderzoeksbureau berekende dat de schatkist daardoor tussen de 23 en 46 miljoen euro zou mislopen.

De Kamer kreeg echter te horen dat de vrijstelling maximaal driehonderd miljoen euro zou kosten.

Voorzichtige raming

Deze raming was echter nog steeds zeer voorzichtig, ambtenaren schatten dat de belastingderving een bandbreedte had van tussen de driehonderd en negenhonderd miljoen euro.

De Tweede Kamer werd gemeld dat de inzet van politie en ME tweehonderd miljoen euro zou gaan kosten. Ambtenaren gingen uit van vierhonderd tot zeshonderd miljoen.

Geen duidelijk beeld

Uit de mails blijkt dat bij de ministeries die betrokken waren bij de WK-kandidatuur geen duidelijk beeld was van de kosten.

In een reactie aan RTL Nieuws meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat als het gaat om een evenementen dat acht jaar later plaatsvindt, er altijd financiële onzekerheden zijn.

Dit najaar vindt er in de Kamer een evaluatie plaats van een gesneefde WK-bid.