DEN HAAG - De handel in drie insectendodende middelen wordt verboden tot duidelijk is of de middelen wel of niet schadelijk zijn voor bijen. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om middelen voor niet-professioneel gebruik met de namen Provado Garden, Admire N en Gazon-Insect. Het zijn korrels die met water moeten worden vermengd en die worden gebruikt tegen insecten in gazons, in siergewassen en in appel- en perenbomen in tuinen.

Volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) was het niet nodig deze insectenbestrijders te verbieden omdat op het etiket duidelijk staat vermeld dat de korrels niet gebruikt mogen worden op of in de buurt van bloeiende planten of onkruiden.

Bleker vindt dit echter niet genoeg. Bleker betwijfelt of de huidige gebruiksaanwijzing duidelijk genoeg is om bijen te beschermen.

Daarom wordt de toelating van deze drie middelen geschorst, totdat onderzoek heeft aangetoond dat de middelen geen onaanvaardbare effecten op bijen hebben.

Opdracht

Bleker heeft het Ctgb opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. De Wageningen Universiteit doet, samen met andere instanties, onderzoek naar de oorzaak van de bijensterfte. Dat onderzoek moet eind 2012 klaar zijn.