DEN HAAG - De eigenaar of directeur van een kinderopvang die in het verleden aantoonbaar heeft gefaald bij het runnen van zijn onderneming, moet in de toekomst worden verboden om opnieuw een kinderdagverblijf te beginnen.

Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, die een gezamenlijke motie van SP en PVV hiertoe heeft aangenomen.

Aanleiding voor de motie was het rapport (pdf) van de commissie-Gunning over de Amsterdamse zedenzaak rond hoofdverdachte Robert M..

Vooral de directie van kinderdagverblijf ‘t Hofnarretje, waar M. tussen 2007 en juni 2009 werkte, kreeg flinke kritiek.

De onderzoekscommissie concludeerde onder meer dat toenmalig directeur Albert Drent ''niet de verantwoordelijkheid heeft genomen om incidenten adequaat en in samenhang te onderzoeken'' op ''een wijze die van een houder van een kinderdagverblijf had mogen verwacht''.

Daarbij zou Drent ook ''wederkerende geruststellende mededelingen'' aan politie hebben gedaan.

Nieuwe crèche

Drent veroorzaakte onlangs ophef door een nieuwe crèche te registreren bij de Kamer van Koophandel. Of de oud-directeur van ’t Hofnarretje daadwerkelijk opnieuw begint, is echter niet helemaal duidelijk.

Het geval staat niet op zich, zo stellen de initiatiefnemers. "Er wordt vaker een kinderopvang gesloten waarna de eigenaar weer opnieuw begint”, licht SP-kamerlid Nine Kooiman woensdag toe tegenover NU.nl.

"We moeten leren van de zedenzaak in Amsterdam. We willen voorkomen dat een ondernemer, zoals die van 't Hofnarretje, opnieuw een kinderdagverblijf kan openen."

De Kamer is met de SP en de PVV van mening dat het “onwenselijk is dat een ondernemer wiens kinderdagverblijf door de gemeente is gesloten, opnieuw eenzelfde onderneming kan beginnen”.

Minister

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken liet vorige week in het Kamerdebat over de kwestie al weten positief tegenover het voorstel te staan. “Het betekent dat als iemand een aanvraag voor het beginnen van een kinderdagverblijf indient, er wordt gekeken wat hij in het verleden heeft gedaan”, aldus de minister.

Vervolgens zou dat verleden aan de hand van criteria moeten worden getoetst. Die criteria moeten nog worden geformuleerd. Volgens Kooiman valt eraan te denken dat gemeenten de eigenaar van een bedrijf dat door de lokale overheid is gesloten, niet opnieuw een kans geeft.

Minister Kamp zei over de criteria in het debat: “Ik denk dat wij allemaal weten waar het over gaat. De kwestie in Amsterdam is de aanleiding geweest, die hebben wij allen in gedachte.”

Alles over de Amsterdamse zedenzaak