DEN HAAG - Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling maar ervoor kiezen zelf zorg te kopen, komen nog in aanmerking voor persoonsgebonden budget (pgb).

Het kabinet is woensdag akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) om in te grijpen in de steeds maar stijgende kosten van het pgb.

In 2010 werd er 2,2 miljard euro uitgegeven aan de pgb's, waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Zonder ingrijpen zouden de uitgaven voor het pgb tot boven de 3 miljard euro stijgen, becijfert het kabinet.

Sinds 2002 stegen de uitgaven voor dit zorgbudget elk jaar met ruim 20 procent. Inmiddels zijn er ongeveer 130.000 mensen met een pgb, terwijl dat er in 2003 nog 50.000 waren.

Alzheimer

Waar het gebruik van de regeling flink wordt beperkt, kondigt Veldhuijzen van Zanten ook aan dat er voor de groep van ruim 13.000 mensen die wel recht houden op een pgb een ruimer budget (5 procent) komt. Dat zijn onder meer mensen in de kleinschalig opgezette Thomashuizen en mensen met ernstige alzheimer.

Wie geen pgb meer krijgt, kan terugvallen op de zogenoemde zorg in natura. De bewindsvrouw vindt dat er een goed alternatief is voor het pgb, aangezien het zorgaanbod flink is vernieuwd en verbeterd.

Fraude

Om fraude te voorkomen, wordt het pgb-geld vanaf 1 januari 2012 alleen overgemaakt op een betaalrekening die speciaal voor dit doel moet worden geopend. Vanaf dat moment kunnen nieuwe pgb-houders geen geld meer inzetten voor bemiddelingsbureaus.

Premier Mark Rutte gaf aan dat ingrijpen nodig is gezien de stijgende kosten in de zorg. ''We moeten de pgb beperken tot voor wie het echt nodig is. Dit is niet vol te houden.''

Beperking van het pgb en andere ingrepen in de AWBZ schelen volgens hem echt vele honderden miljoenen euro's.