DEN HAAG - De ministerraad heeft woensdag ingestemd met een plan van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) waardoor jongeren al op hun 17e mogen autorijden.

In het experiment 2toDrive mogen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen doen, vanaf 16,5 jaar praktijkles gaan volgen en vanaf 17 het praktijkexamen afleggen. Slagen ze, dan mogen ze vanaf hun zeventiende al autorijden.

Tot hun achttiende mogen ze alleen de weg op, als ze een coach naast zich hebben. Hiervoor moeten ze in het bezit zijn van een zogenoemde begeleiderspas.

Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet tijdens het rijden in de auto zitten.

Verkeersveiligheid

Schultz meldde eerder al dat het experiment, dat de verkeersveiligheid moet vergroten, per november begint. ''Hoewel het steeds beter gaat met de verkeersveiligheid begaan beginnende chauffeurs nog steeds bovengemiddeld veel ongelukken'', aldus de VVD-bewindsvrouw.

''Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt er strenger opgetreden tegen jongeren in het verkeer. Zo gelden er voor hen bijvoorbeeld lagere toegestane alcoholpromillages.'

Buitenland

Ervaringen in het buitenland laten volgens haar zien dat 2toDrive werkt. ''Proeven in Duitsland tonen aan dat jongeren 30 procent minder ongevallen en 20 procent minder overtredingen veroorzaken en minder vaak onder invloed van drank of drugs rijden.

Ook heeft onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aangetoond dat het experiment jaarlijks tot zestien verkeersdoden kan voorkomen. Ook lijkt het een beetje op het Amerikaanse systeem, want in Amerikaanse highschool-movies zie je ook altijd dat jongeren onder begeleiding mogen rijden'', grapt ze.

2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. De SWOV zal het programma evalueren. Als de tussentijdse evaluatie in 2015 positief uitpakt, kan het definitief worden ingevoerd.