DEN HAAG - Nederland wil dat er scherpere doelstellingen komen om wereldwijd aids te bestrijden en te voorkomen.

Omdat de eerder vastgestelde doelen in 2010 niet gehaald zijn, moet er ook een nieuwe afspraak komen om ze in 2015 wel te bereiken.

Dat is de insteek van Nederland tijdens het speciale overleg van de Verenigde Naties over aids, van 8 tot en met 10 juni in New York. Staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking) schreef dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vernieuwen

Het is de derde keer dat zo'n High Level Meeting on Aids (HLM) plaatsheeft. In 2001 en in 2006 werden al VN-breed verklaringen aangenomen om de besmettelijke ziekte in te dammen. In 2011 is het tijd om te kijken wat er is bereikt en afspraken te vernieuwen, aldus Knapen.

Het is bijna dertig jaar geleden dat op 5 juni 1981 in de Verenigde Staten voor het eerst melding werd gemaakt van een aantal homoseksuele mannen die aan een zeldzaam soort longontsteking leden.