DEN HAAG – De Tweede Kamer moet stoppen met 'micromanagement' en zich gaan focussen op de hoofdzaken.

Daartoe roept VVD-fractieleider Stef Blok op in zijn gastcolumn op NU.nl.

Volgens de VVD'er moet de Tweede Kamer in tijden van bezuinigingen het goede voorbeeld geven door minder Kamervragen te stellen en minder debatten aan te vragen over kleinere onderwerpen. De druk op het ambtelijke apparaat kan hierdoor beperkt worden.

“In politiek Den Haag wordt te veel achter hypes aangelopen en geneuzeld over bijzaken”, aldus Blok. “Dat kost geld en is slecht voor het imago van de politiek.”

De afgelopen vijf jaar is het aantal Kamervragen dat jaarlijks wordt ingediend gestegen van 2000 naar 3000. “Er zijn Kamervragen gesteld over de overlast van de roeken in Lochem, de aanleg van een fietspad bij het station van Breda, of een buslijn in Maarheeze.”

Ook het aantal moties en spoeddebatten is de afgelopen jaren toegenomen. “Maar heeft dat ervoor gezorgd dat we ons werk beter zijn gaan doen? Ik betwijfel het”, aldus de VVD'er.

Vertrouwen

Volgens hem is het goed voor het vertrouwen in de politiek als de Kamer zich beperkt tot de hoofdlijnen. “Want voor mensen die in een onveilige buurt wonen, of dagelijks in de file staan, is het niet te begrijpen dat Den Haag zich bezighoudt met de ongezondheid van frituurvet en verplichte cursussen voor hondenbezitters.”

Blok stelt voor dat als Kamerleden echt willen weten hoe het zit ze zelf een kijkje kunnen gaan nemen. “Bijvoorbeeld  bij de tuinders in het Westland, wijkagenten in Den Haag, of de bewoners van de Bijlmer. Die kunnen hun eigen verhaal vertellen.”

Blok is de laatste in een serie van drie gastcolumnisten. Afgelopen twee weken gingen PvdA-leider Job Cohen en PVV-leider Geert Wilders hem voor.

Lees hier de column van Stef Blok