DEN HAAG - Het kabinet kan voorlopig verder met zijn plannen om meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

In een afrondend debat dinsdagavond kreeg staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) steun van regeringspartijen VVD en CDA en van gedoogpartner PVV. Vrijwel de hele oppositie is fel tegen.

De Krom weersprak tijdens het debat de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de branchevereniging van sociale werkplaatsen Cedris dat gemeenten grote financiële risico's lopen door de kabinetsplannen.

Volgens De Krom kan er meer gedaan worden om mensen aan het werk te helpen en kan er door efficiënter te werken geld bespaard worden.

Samenvoegen

Met een nieuwe wet wil het kabinet vanaf 2013 de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samenvoegen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren.

Gemeenten en de oppositie vinden dat er te weinig geld beschikbaar is. Ze vrezen voor de gedwongen sluiting van sociale werkplaatsen en zijn bang dat mensen met een arbeidshandicap buiten de boot vallen, omdat veel huidige voorzieningen wegvallen en er geen banen voor hen zijn.

VNG en Cedris wijzen erop dat gemeenten alle lopende verplichtingen bij sociale werkplaatsen nauwelijks zullen kunnen nakomen, laat staan dat ze meer mensen aan het werk zullen krijgen.

Berekeningen

De Krom spreekt de berekeningen van de organisaties tegen. Volgens de staatssecretaris moeten er minder mensen in de sociale werkvoorziening aan de slag en is die alleen bedoeld voor mensen die enkel in een beschutte omgeving aan het werk kunnen.

Uiteindelijk is het plan om in een jaar of veertig het aantal beschutte werkplekken terug te brengen van 90.000 naar 30.000.

Het kabinet heeft 400 miljoen euro beschikbaar gesteld om de sociale werkplaatsen in de overgangsperiode te helpen, maar meer zit er niet in.

Congres

Volgende week is het congres van de VNG waar de gemeenten stemmen over het met het kabinet gesloten bestuursakkoord, dat gaat over plannen rond zorg, infrastructuur en sociale zekerheid.

De plannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt vormen een belangrijk onderdeel van dit akkoord.

Mochten gemeenten het afstemmen, dan zal het kabinet de plannen gewoon doorzetten maar het heeft de gemeenten wel nodig voor een soepele invoering van de maatregelen.