DEN HAAG - Het loonstrookje moet zo compact en eenvoudig worden dat het in de toekomst desgewenst per sms of tweet verzonden kan worden.

De Belastingdienst werkt daar verder aan, nu de Eerste Kamer dinsdag heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de zogeheten 'uniformering van het loonbegrip'.

Het kabinet wil het nieuwe loonstrookje per 2013 invoeren. Door allerlei aparte bijdragen van werkgevers en werknemers, heffingen, premies en teruggaves af te schaffen en over te stappen op één heffing kan het loonstrookje stukken eenvoudiger worden.

Het moet de administratie voor werkgevers, werknemers en de Belastingdienst een stuk simpeler maken en kosten besparen, voor werkgevers alleen al 380 miljoen euro per jaar.

De loonheffing is voor de schatkist van groot belang. De opbrengst van 122 miljard euro per jaar is goed voor de helft van de inkomsten van de overheid.