AMSTERDAM - De Tweede Kamer houdt dinsdagavond geen spoeddebat over het mogelijke kabinetsvoornemen om flink te snoeien in het persoonsgebonden budget (pgb).

De oppositie wilde voor de ministerraad hier woensdag een besluit over neemt over debatteren maar Kamervoorzitter Gerdi Verbeet was niet van plan dit halsoverkop in te plannen, omdat hier 'procedureel geen reden' voor is.

Maandag lekte het nieuws uit dat het kabinet wil dat nog maar dertienduizend mensen recht houden op een pgb. Momenteel krijgen 130 duizend zieken, ouderen en gehandicapten een budget waarmee ze zelf zorg kunnen inkopen.

Het voorstel wordt naar alle waarschijnlijkheid woensdag besproken in de ministerraad. Alle oppositiepartijen, minus de SGP, wilden hieraan voorafgaand een Kamerdebat. De oppositie is zeer kritisch over het plan en wilde voor het besluit officieel genomen zou worden 'piketpalen slaan'.

Het debat wordt nu op een later moment gehouden. 'Waardeloos', vindt SP-Kamerlid Renske Leijten, die het debat aanvroeg.