DEN HAAG – CDA-Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan steunen dinsdag een motie van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi voor een ruimhartiger asielbeleid niet.

De GroenLinks'er deed onlangs een oproep aan de CDA'ers om zijn motie te steunen bij de hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer. De motie werd daarom met 71-75 verworpen.

Dibi wil af van 'de willekeur in het asielbeleid', naar aanleiding van de zaak-Sahar. Minister Leers verleende de 14-jarige Sahar Hbrahim Gel uiteindelijk een verblijfsvergunning, naar aanleiding van een ambtsbericht.

Het argument was dat Sahar dusdanig verwesterd was in Nederland dat ze in Afghanistan onder een te zware psychosociale druk zou komen te staan. De maatregel van Leers beperkt zich tot Afghaanse meisjes die tussen de acht en tien jaar oud zijn en minstens acht jaar in Nederland wonen.

Uitgebreid

Dibi wil dat de regeling wordt uitgebreid, zodat ook bijvoorbeeld Iraakse en Somalische kinderen onder de regeling kunnen vallen.

Ferrier laat weten dat het ambtsbericht over de situatie in een land leidend moet zijn en dat vervolgens in gelijke gevallen gelijke behandeling moet volgen. Haar CDA-collega Mirjam Sterk heeft een motie in deze lijn ingediend.

“Als je een bikkeltje bent kan het er in sommige gevallen op lijken dat je teruggestuurd kan worden, ook als je dan in een onwenselijke situatie komt. Daarom moet het ambtsbericht leidend zijn”, aldus Ferrier.

Brief

In een brief van Ferrier en Koppejan aan de CDA-fractie van oktober vorig jaar bleek dat zij met name op het terrein van asielbeleid het kabinet kritisch zullen volgen. “Wij gaan er van uit dat maatregelen, gericht op het uitbannen van misbruik en misstanden, er niet toe zullen leiden dat mensen ongelijkwaardig behandeld worden”, aldus de twee CDA'ers in de brief.

“Mocht bij de concrete uitwerking het tegendeel blijken, dan zullen wij daartegen gerichte Kameruitspraken ondersteunen.” Volgens Dibi was dit het moment waarop Koppejan en Ferrier hun woord moeten houden.