DEN HAAG - De Eerste Kamer moet in de toekomst rechtstreeks en gelijktijdig met de Tweede Kamer worden gekozen.

Ook moet er een zogeheten 'conflictenregeling' komen voor wetsvoorstellen waarover Eerste en de Tweede Kamer anders beslissen.

Dat stelt onderzoeker Bert van den Braak maandag in de digitale nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut, een Europees onderzoeks- en onderwijscentrum voor parlementaire geschiedenis en politieke cultuur van de EU-lidstaten en de Europese Unie.

Volgens Van den Braak kleven er te veel bezwaren aan het huidige kiesstelsel. ''We kunnen blijven klagen over het huidige kiesstelsel, of met medewerking van alle betrokken partijen zoeken naar een oplossing om het beter te maken", stelt hij. ''Rechtstreekse verkiezingen liggen daarom erg voor de hand."

Vetorecht

Volgens Van den Braak zou onder meer het vetorecht van de Eerste Kamer moeten worden beperkt. ''De Senaat zou voorstellen met een twee derde meerderheid moeten kunnen verwerpen", stelt hij.

''Bij verwerping met een gewone meerderheid moet in de Verenigde Vergadering naar een compromis worden gezocht tussen beide Kamers."

Stem

Eerste Kamerleden houden wel een stem bij de behandeling van het 'teruggezonden' voorstel, maar de stem van de Tweede Kamer weegt op basis van het aantal leden het sterkst. Daarmee moet worden voorkomen dat er twee concurrerende Kamers ontstaan.

Andere EU-landen als Duitsland en Frankrijk kennen een soortgelijke behandeling van 'geschillen' tussen beide Kamers.