DEN HAAG - Ook na de uitleg van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) vinden gemeenten dat ze onverantwoord grote financiële risico's lopen als het kabinet zijn plannen doorzet voor het aan het werk helpen van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de branchevereniging van sociale werkplaatsen Cedris hebben dat maandag duidelijk gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind vorige week sprak een VNG-delegatie met De Krom zonder dat de partijen dichter bij elkaar kwamen. De Krom liet vrijdagavond de Kamer weten dat gemeenten in 2015 bij elkaar beschikken over 2,6 miljard euro voor de sociale werkvoorziening en de re-integratie van mensen met een arbeidshandicap.

Met een nieuwe wet wil het kabinet vanaf 2013 de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samenvoegen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren. Gemeenten en een groot deel van de oppositie in de Kamer vinden dat er veel te weinig geld beschikbaar is.

Gedwongen sluiting

Ze vrezen voor de gedwongen sluiting van sociale werkplaatsen en zijn bang dat mensen met een arbeidshandicap buiten de boot zullen vallen, omdat veel huidige voorzieningen wegvallen en er geen banen voor hen zijn. Het verschil van mening leidde vorige week tot een botsing met De Krom. Dinsdagavond wordt het debat voortgezet.

Volgens de staatssecretaris moeten er minder mensen in de sociale werkvoorziening aan de slag en is die alleen bedoeld voor mensen die enkel in een beschutte omgeving aan het werk kunnen. Uiteindelijk is het plan om het aantal beschutte werkplekken die gemeenten bieden terug te brengen van 90.000 naar 30.000.

Financieel onhaalbaar

VNG en Cedris wijzen erop dat gemeenten een lagere vergoeding krijgen voor een plek op de sociale werkplaats en het daarom financieel onhaalbaar wordt om alle lopende verplichtingen na te komen, laat staan om meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens de organisaties gaat De Krom uit van te lage kosten.

GroenLinks eist dinsdag opheldering van De Krom. ''Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden de dupe van het gegoochel met cijfers door dit kabinet'', stelt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. ''Deze bezuiniging zadelt gemeenten op met een te krap re-integratiebudget en leidt niet tot banen.''