DEN HAAG - Het CDA wil uitleg van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) over een arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Volgens dat arrest hebben Turkse Nederlanders die arbeidsongeschikt zijn geworden in Nederland en daarna zijn teruggekeerd naar Turkije, in hun thuisland nog recht op een aanvullende toelage als hun arbeidsongeschiktheidsuitkering hen niet op het Nederlandse sociaal minimum brengt.

Binnen de EU is die verplichting afgeschaft, maar tussen Turkije en de Unie geldt die nog, op basis van het associatieverdrag uit 1963 en latere overeenkomsten uit 1980, aldus het Hof van Justitie.

Nederland is in 2001 begonnen met het afbouwen van die toelagen aan Turken, maar dat is volgens het Hof in strijd met het Europees recht.

Arbeidsongeschikte

De CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Eddy van Hijum willen van Kamp weten wat deze uitspraak betekent en wat de gevolgen zijn. Ze willen ook voorkomen dat een arbeidsongeschikte met een Nederlandse uitkering beter af is in Turkije dan in bijvoorbeeld Duitsland.

Het CDA zou het onwenselijk vinden als de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het tot het Nederlandse sociaal minimum aanvullen van uitkeringen van mensen die in het buitenland verblijven.

Kamp kon vrijdag na afloop van de ministerraad nog niet reageren. Op zijn ministerie wordt volgens hem het nog maar net binnengekomen arrest bestudeerd.