DEN HAAG - De Kiesraad heeft bij de officiële vaststelling van de resultaten van de Eerste Kamerverkiezingen geen verrassingen geconstateerd ten opzichte van de voorlopige uitslag.

Ook in de telling van deze raad krijgen coalitiepartijen VVD en CDA, samen met gedoogpartner PVV 37 zetels. Dat heeft de Kiesraad woensdag laten weten.

Leden van Provinciale Staten kozen maandag de leden van de Eerste Kamer. Dat resulteerde in een voorlopige uitslag. Woensdag maakte de Kiesraad officieel bekend hoeveel stemmen er per partij en per kandidaat zijn uitgebracht en wat dat voor de samenstelling van de Senaat betekent.

Voor een meerderheid zijn in de Senaat 38 zetels nodig. Het team van premier Mark Rutte greep dus net mis, maar meent in de SGP (een zetel) officieuze steun voor het regeringsbeleid te hebben gevonden.

Grootste partij

De VVD is straks de grootste partij in de Senaat met zestien zetels, tweede is de PvdA met veertien. Het CDA heeft er elf, de PVV tien, de SP acht, D66 vijf, GroenLinks vijf en de ChristenUnie twee.

De SGP, de Partij voor de Dieren, de Onafhankelijkse Senaatsfractie en 50PLUS hebben allemaal één zetel.

Op 7 juni worden de gekozen senatoren geïnstalleerd.

Terecht ongeldig

De stem voor de Eerste Kamerverkiezingen die D66-Statenlid Wim Cool (Noord-Holland) maandag uitbracht is volgens de Kiesraad bovendien terecht ongeldig verklaard.

De politicus stemde niet met een rood potlood, zoals wettelijk is voorgeschreven, maar met een blauwe pen. Wegens die verkeerde kleur is zijn stem ongeldig verklaard.

De Kiesraad maakte woensdag, tijdens een bijeenkomst in de Senaat, bekend dat dat terecht is gebeurd. Zo komt D66 uit op vijf Senaatszetels in plaats van de verwachte zes. Door de misser in Noord-Holland valt nummer zes op de D66-lijst, advocaat Mischa Wladimiroff, buiten de boot.

Definitief oordelen

De commissie van de geloofsbrieven van de Eerste Kamer moet nog wel definitief over de kwestie oordelen. Dat gebeurt dinsdag.

Cool, zelf jurist, had voor de bijeenkomst van de Kiesraad een advocaat in de arm genomen om bezwaar te maken tegen de beslissing.

Volgens de raadsman blijkt uit het stemformulier van Cool ''op ondubbelzinnige wijze'' hoe het Statenlid heeft gestemd. De sanctie noemt hij daarom disproportioneel, zeker in een tijd waarin in sommige landen met computers wordt gestemd.

Onduidelijk invullen

''In de wet staat dat met een rode kleur moet worden gestemd om onduidelijk invullen te beperken'', memoreerde de advocaat. ''Dat doel komt niet in het gedrang'', constateerde hij vervolgens.

Hij vroeg daarom aan de Kiesraad een andere beslissing te nemen, of toch minstens voor de toekomst andere voorschriften te hanteren om deze ''archaïsche'' stemwijze te veranderen.

De voorzitter van de raad wees het bezwaar af, maar refereerde ook aan het feit dat de commissie van de geloofsbrieven van de Eerste Kamer er definitief over moet oordelen. Dat gebeurt dinsdag. Of de Kiesraad gaat adviseren om de stemwijze in de toekomst te veranderen, kon hij woensdag nog niet zeggen.