ARNHEM - Benk Korthals is de nieuwe voorzitter van de VVD. Hij werd vrijdagavond benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD in congrescentrum Papendal in Arnhem.

In een toespraak zei hij zich als partijvoorzitter niet met de politieke agenda van de partij te gaan bemoeien.

''Wel is het in mijn opvatting zo dat het partijbestuur medeverantwoordelijk is voor de bewaking van het liberale erfgoed. Mocht ik ooit het gevoel hebben dat op dat punt grenzen worden overschreden, dan zal ik die boodschap aan de fractie afgeven.''

Korthals neemt de voorzittershamer over van Mark Verheijen, die de taak waarnam sinds Ivo Opstelten minister voor Veiligheid en Justitie werd in het huidige kabinet.

Zelf was Korthals minister van Justitie in het tweede paarse kabinet. In het eerste kabinet-Balkenende was hij minister van Defensie.

Korthals VVD-partijvoorzitter