DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders is donderdag tijdens het verantwoordingsdebat in botsing gekomen met coalitiepartners VVD en CDA om de steun aan Griekenland.

In het verantwoordingsdebat legt het kabinet verantwoording af over het afgelopen jaar.

Wilders noemde de steunmaatregelen 'water naar de zee dragen'. "Geld van de ondernemers en de Henk en Ingrids van Nederland", aldus Wilders.

Blok noemde deze opstelling van de PVV onverantwoord, omdat het laten vallen van Griekenland enorme economische gevolgen zou hebben.

Sybrand van Haersma Buma (CDA) hield Wilders bovendien voor dat er niks van de schuld terugkomt als de PVV-leider zijn zin krijgt. Ook het uit de Euro-zone gooien van de Grieken zou volgens de CDA'er betekenen dat er geen geld terugkomt.

Schade

Wilders liet op een vraag van Jolande Sap (GroenLinks) weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor de financiële schade die Nederland zou oplopen zodra Griekenland niet in staat is de schulden af te betalen.

"Daar hebben wij niet voor getekend", aldus Wilders, die aantekende dat het kabinet wel vrij staat om via een andere meerderheid toch nieuwe steunmaatregelen in te stellen. Maar indien dit extra bezuinigingen eist zal de PVV hier niet mee akkoord gaan.

Wilders toonde zich niet onder de indruk van de suggestie van Alexander Pechtold (D66) dat de PVV-leider in dit dossier zijn macht kan laten gelden door de stekker uit de politieke samenwerking te trekken.

Sanering

SP-leider Emile Roemer wil dat de schulden van Griekenland geleidelijk worden gesaneerd, omdat het onrealistisch is dat het land ooit zijn schulden afbetaalt.

Volgens Roemer verdwijnt het geld in de handen van de Europese banken, waardoor de rekening straks eenzijdig bij de belastingbetalers komt te liggen.

Van Haersma Buma wil dat het kabinet in Europa aankaart dat de landen meer inzicht geven in hun financiële positie door een gestandaardiseerde verslaggeving.

"Zodat we veel beter zien hoe de landen er werkelijk voor staan. Zodat schuldencrises worden voorkomen, in plaats van dat ze moeten worden bestreden", aldus Van Haersma Buma.

Happy few

PvdA-leider Job Cohen stelde tijdens het debat het kabinet-Rutte er niet is voor de hardwerkende Nederlander, maar voor de 'happy few'. 

Volgens Cohen liet het vorige kabinet, met de PvdA, zien dat het ook tijdens de economische crisis mogelijk is om economisch verstandig en sociaal verantwoord te opereren. “De rekening wordt door het huidige kabinet eenzijdig bij de lage en middeninkomens gelegd. Mensen die part noch deel hadden aan de crisis.”

Van Haersma Buma vroeg zich daarop af waarom de PvdA het vorige kabinet liet vallen.

Zijn VVD-collega Stef Blok constateerde dat Nederland in het oog van de orkaan zit als het gaat om de economische crisis. Daarom zijn harde en pijnlijke maatregelen nodig.

Doelstellingen

Jolande Sap (GroenLinks), Pechtold en Cohen willen dat het kabinet concreet afrekenbare doelstellingen stelt, inclusief plan van aanpak. Onder meer op het terrein van het terugdringen van de immigratie en de hoeveelheid blauw op straat.

Pechtold kondigde aan een, mede door Rutte ondertekende motie die het kabinet-Balkenende opriep met plan van aanpak en een nulmeting te komen voor de doelstellingen, opnieuw in stemming te brengen. 

Blok wilde zo ver niet gaan. Volgens hem kun je maatregelen nemen, maar zijn exacte cijfers nooit te geven. Van Haersma Buma is dat met hem eens. "We moeten politiek niet verengen tot een financiële planning en afrekening", stelt hij.

Inzicht

Blok vraagt het kabinet wel meer inzicht te geven in de voortgang van de bezuinigingen. "De Rekenkamer heeft dat overzicht gegeven, maar ik wil dat het kabinet dit overzicht per departement komend jaar zelf verschaft."

Hij stelt voor dat het kabinet de bezuinigingsvoornemens opneemt in de begrotingsstukken op Prinsjesdag, inclusief plan van aanpak.

"Op die manier kunnen wij dan op Verantwoordingsdag scherp inzicht krijgen in de voortgang.”

Kamervragen

Blok riep verder de Kamer op terughoudender te zijn met Kamervragen. Volgens hem is het aantal vragen dat door de Kamerleden wordt gesteld explosief toegenomen. Dit zou in een tijd van bezuinigingen een te grote last leggen op het ambtenarenapparaat. 

"En zijn we nu beter gaan besturen?", aldus Blok. Sap vroeg zich daarop af wat voor vragen er dan niet meer gesteld mogen worden. Volgens haar kan aan de openbaarheid van het bestuur niet getornd worden.

Roemer liet tijdens het debat weten het verzet tegen de kabinetsplannen te zien groeien en dat actievoeren loont. "De machine van BV Rutte hapert, en dat is een zegen voor het land."

De SP-leider verliet boos de zaal toen Wilders beweerde dat de PvdA moslims binnenhaalde als 'islamitisch stemvee'.

Verantwoordingsdebat