DEN HAAG - Dat het mis is in het hoger beroepsonderwijs wordt zowel door vertegenwoordigers van de betreffende hogescholen, als door controlerende instanties niet ontkend. Maar wanneer de concrete schuldvraag wordt gesteld, blijft het vooralsnog angstvallig stil.

Dat blijkt uit een speciale bijeenkomst woensdag in de Tweede Kamer over afstudeertrajecten en de eindniveaus van hogeschool Inholland en andere hogeronderwijsinstellingen.

Uit rapporten van de Inspectie van het Onderwijs bleek dat er veel mis is in het hbo. Studenten zouden veel te makkelijk aan hun diploma komen en diverse opleidingen - waaronder vier van Inholland - werden als hbo onwaardig beoordeeld.

De inspectie bekeek slechts een klein deel van de hbo-opleidingen die in Nederland worden gegeven, omdat er signalen waren binnengekomen dat juist daar zaken niet op orde waren.

Openheid van zaken

Afgevaardigden van verscheidene hogescholen waren, evenals leden van het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) en de Inspectie zelf, naar de Kamer geroepen om openheid van zaken te geven.

De vragen van de commissieleden ten spijt bleef de schuldvraag vooralsnog onbeantwoord. Slechts bij de spreker van Hogeschool Leiden, Paul van Maanen, kwam een voorzichtig excuus over de lippen.

Dit tot grote ergernis van onder meer Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks) die ook de andere partijen, afgevaardigden van hogeschool InHolland, Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hanze Hogeschool de kans gaf openlijk excuses te maken. Zijn verzoek werd niet gehonoreerd.

Geen incidenten

Volgens de VVD zijn de vele problemen op de hogescholen geen incidenten. ''Ik vraag me af of de besturen van hogescholen wel lering trekken uit de lessen'', stelde Kamerlid Anne-Wil Lucas. Collega Sander de Rouwe (CDA) vroeg zich openlijk af waarom de besturen van de hogescholen niet gewoon de wet hebben uitgevoerd.

Parlementariër Harm Beertema (PVV) sprak van een grove systeemfout. De PvdA stelde bij monde van Kamerlid Tanja Jadnanansing dat meerdere partijen hebben zitten slapen.

Schuldvraag

Guy Hendricks, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) denkt dat schuldvraag vooralsnog niet beantwoord kan worden. ''Niet zolang het probleem niet erkend wordt. De huidige problemen worden te veel afgedaan als incidenten'', stelde hij.