DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner gaat zijn voorgenomen wijziging van het woningwaarderingsstelstel herzien. Dat heeft hij woensdag gezegd na tegenstand van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Hij hoopt begin juni met bijgeslepen plannen te komen.

Verhuurders zouden meer ruimte krijgen bij het vaststellen van de huur voor nieuwkomers, om zo de mogelijkheden voor investeringen in huizen te vergroten. Voor zittende huurders zou er niets veranderen. Voor hen zouden de huren alleen met de inflatie mee stijgen (1,3 procent).

Dat voedde de vrees dat de woningmarkt 'op slot' zou gaan en iedereen zou blijven zitten waar hij zat, waardoor starters op de huizenmarkt geen onderdak zouden kunnen vinden.

Basispunten

Donner wilde de zelfstandige woningen die vallen onder het woningwaarderingsstelsel met ingang van 1 juli van dit jaar 25 basispunten extra toekennen om de verruiming voor de verhuurders mogelijk te maken. De prijzen van huizen in aantrekkelijke gebieden of gebieden met minder woningen, zouden daardoor als vanzelf beter kunnen aansluiten op de realiteit.

Volgens Donner konden corporaties 'in theorie' de huren met 120 euro per maand verhogen, maar staat wel vast dat ze dat heus niet allemaal zomaar gaan doen.

Schaarstegebieden

Donners eigen CDA begreep het voorstel niet en de PVV wil niet dat de maatregel landelijk is, maar alleen in aangewezen 'schaarstegebieden' geldt. Daarmee was een meerderheid voor het voorstel van de baan.

De Partij van de Arbeid zei dat de onderbouwing van de plannen op drijfzand was gebaseerd en dat de Kamer zo niet fatsoenlijk kon beslissen.

Herziening

De Amsterdamse wethouder Freek Ossel (Wonen en Wijken) liet namens de vier grote steden (de G4) weten opgelucht te zijn over de herziening. Hij wil dat Donner in de toekomst rekening houdt met de krapte op de woningmarkt in de grote steden.

''Behalve sociale huurwoningen voor lage inkomens, hebben we ook betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens nodig. Met de G4 willen wij daarom een relatie kunnen leggen tussen de woonlasten en het inkomen: het flexibele huren.''