DEN HAAG - Het CDA wil dat in Europa alle landen op dezelfde manier jaarlijks inzicht geven in hun financiële positie en de risico's en verplichtingen die ze zijn aangegaan.

Op die manier is volgens CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma een goede vergelijking mogelijk.

''Want wij kunnen hier de boel op orde hebben, maar de situatie rond Griekenland laat zien hoe we in Europa met elkaar te maken hebben'', aldus Van Haersma Buma.

Dinsdag publiceerde de Algemene Rekenkamer de bezuinigingsmonitor die de stand van zaken weergeeft van de door het Nederlandse kabinet geplande bezuinigingen van 18 miljard euro.

Verantwoordingsdag

Woensdag is het Verantwoordingsdag waarop het kabinet zijn jaarverslagen en de Algemene Rekenkamer haar oordeel daarover aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Donderdag debatteren de fractievoorzitters erover met premier Mark Rutte en minister van Financiën Jan Kees de Jager.

Griekenland

''Ik gun Griekenland een Rekenkamer zoals wij die hebben en verslaglegging zoals wij die kennen'', aldus Van Haersma Buma.

Hij roept het kabinet op zich in Europa sterk te maken voor een grotere transparantie op basis van dezelfde standaarden. De CDA-fractievoorzitter beseft dat er in Europa culturele verschillen zijn bij de openheid over financiële zaken.

''We maken met z'n allen deel uit van Europa, dan mogen we ook eisen stellen.'' Van Haersma Buma verwacht bovendien dat ook de financiële markten het prettiger vinden als alle feiten boven tafel komen.