DEN HAAG – De 'CDA-dissidenten' Kathleen Ferrier en Ad Koppejan moeten dinsdag hun belofte dat zij het asielbeleid kritisch zullen bekijken waarmaken. Daartoe roept GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi op.

Hij kondigt tegenover NU.nl aan met een motie te komen die hen oproept af te stappen van de 'willekeur' in de beoordeling van asielaanvragen. “Ik wil niet dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die hier zijn opgegroeid”, aldus de GroenLinkser.

Dibi wil de motie via een hoofdelijke stemming door de Kamer laten beoordelen. Dat wil zeggen dat ieder Kamerlid afzonderlijk zijn stem uitbrengt. Dibi rekent daarbij op de steun van Ferrier en Koppejan.

Brief

In een brief van Ferrier en Koppejan aan de CDA-fractie van oktober vorig jaar bleek dat zij met name op het terrein van asielbeleid het kabinet kritisch zullen volgen.

“Wij gaan er van uit dat maatregelen, gericht op het uitbannen van misbruik en misstanden, er niet toe zullen leiden dat mensen ongelijkwaardig behandeld worden”, aldus de twee CDA'ers in de brief. “Mocht bij de concrete uitwerking het tegendeel blijken, dan zullen wij daartegen gerichte Kameruitspraken ondersteunen.”

Volgens Dibi is dit het moment waarop Koppejan en Ferrier hun woord moeten houden.

Sahar

De GroenLinks'er komt met zijn motie naar aanleiding van de zaak-Sahar. Onlangs besloot minister Leers na maandenlange publicitaire druk de 14-jarige Afghaanse Sahar Hbrahim Gel een verblijfsvergunning te geven met als argument dat Afghaanse meisjes dusdanig 'verwesterd' kunnen zijn dat het voor hen niet mogelijk is terug te keren naar het land van herkomst.

Daarbij worden de criteria gebruikt dat zij minstens tien jaar oud zijn en langer dan acht jaar in Nederland verblijven. Volgens Dibi zorgt dit voor willekeur in het asielbeleid. “Deze regeling is gemaakt om de groep beperkt te houden. Waarom vallen de Somalische Sahar en de mannelijke Sahar niet onder deze regeling? Komen die niet onder psycho-sociale druk te staan?”

Dibi stelde onlangs al voor dat asielzoekers na acht jaar automatisch een verblijfsvergunning krijgen. Andere oppositiepartijen deden vergelijkbare voorstellen.