'Voorkom opeenstapeling van eigen betalingen'

UTRECHT - Chronisch zieken en gehandicapten mogen niet extra worden getroffen door een opeenstapeling van eigen betalingen voor zorggebruik. Dat schrijft de koepel van patiëntenorganisatie NPCF in een brief aan de Tweede Kamer.

Die praat eind mei over het functioneren van de zorgverzekeringswet.

Sinds een aantal jaren moeten mensen een eigen bijdrage betalen als ze bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaan of medicijnen halen bij de apotheek.

De overheid hoopt zo te voorkomen dat mensen onnodig, voor elk wissewasje, een beroep doen op de gezondheidszorg.

Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat chronisch zieken zoveel moeten betalen voor noodzakelijke medische zorg dat ze uit geldgebrek besluiten niet meer naar de dokter te gaan.

Toch blijft, volgens de NPCF, het gevaar bestaan dat de groep chronisch zieken, die nu eenmaal vaak een beroep doet op de gezondheidszorg, onevenredig zwaar in de portemonnee wordt getroffen.

Minder zorggebruik

De patiëntenorganisatie wijst er nog eens op dat onderzoeken hebben aangetoond dat de invoering van het verplicht eigen risico (een vorm van eigen betaling) niet heeft geleid tot minder zorggebruik.

Bovendien blijkt het veel geld te kosten om het eigen risico te innen bij patiënten. Volgens de NPCF heeft de invoering van het verplicht eigen risico voor Nederlanders eigenlijk alleen maar geleid tot een verschuiving in de betaling van de kosten van de gezondheidszorg.

Een deel van de kosten die vroeger via de premiebetalingen werden opgehoest wordt nu betaald door, vooral, de zieke Nederlanders die nu eenmaal meer zorg nodig hebben.

Tip de redactie