Arie Slob neemt volgende week het fractievoorzitterschap en de informele functie partijleider over van André Rouvoet. Een radicale koerswijziging zal dit niet opleveren: “Het gaat om de overtuiging.” 

Slob stelt dat het regeren de partij heeft gevormd tot een volwassen partij die zijn pappenheimers kent. Deze ervaring maakt de ChristenUnie volgens hem nu een sterkere oppositiepartij.

“Voorbeeld: laatst was er paniek in het kabinet. Er kwamen geruchten naar buiten over bezuinigingen in de zorg. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen werden opgetrommeld om die geruchten te ontkrachten.”

“Ik kon zien dat ze met man en macht probeerden de schade te herstellen. Er was paniek in de tent, dat kan niet anders. Ik weet nu hoe dat werkt in zo'n coalitie, zes jaar geleden niet.”

De ChristenUnie zit in een nieuwe fase. Betekent de nieuwe fase ook een nieuwe koers?

“Ons verkiezingsprogramma is nog geen jaar oud. Uiteraard is het zo dat ik mijn eigen klankkleur heb en accenten kunnen verschillen. Maar  onze verbondenheid met de christelijke politiek is hetzelfde en van daaruit ga ik door.”

Maar u heeft uw eigen visie op de politieke koers. Die verschilt helemaal niet met die van Rouvoet?

“Zeker niet. Maar de wisselende vraagstukken kunnen logischerwijs wel betekenen dat je moet meebewegen. Accenten kunnen anders komen te liggen.”

Kunt u een voorbeeld noemen?

“De miljardenbezuinigingen vragen dat we met extra aandacht kijken naar wat de overheid uitgeeft en kritisch moeten kijken naar het takenpakket. Daar staat tegenover dat het snoeien niet tot gevolg mag hebben dat mensen die van de overheid afhankelijk zijn daar de dupe van worden.”

“Kijk naar Rutte. Die zei: we beginnen bij onszelf, maar in plaats daarvan begon hij met een bezuiniging van ongeveer een miljard op de allerarmsten in de wereld. Het lijkt wel alsof Rutte zich niet zoveel rekenschap geeft van wat de consequenties zijn van het zwaaien met de botte bezuinigingsbijl.”

De koers zal dus niet wezenlijk veranderen. Toch blijkt uit een onderzoekje van de EO dat ruim een derde van de achterban vindt dat de ChristenUnie te links opereert.

“Ik heb niks met links en niks met rechts. Ik ben christen en van daaruit wil ik politiek actief zijn. Het gaat om de overtuiging.”

Los van de definitie links of rechts. Wat betekent het dat zoveel ChristenUnie-stemmers dit zeggen?

“Je moet met ze gaan praten om daar achter te komen. Kijk naar de jonggehandicapten. Als ik om me heen kijk in de Tweede Kamer zie ik dat de andere partijen die zich net als wij voor hen sterk maken links zijn. Ben ik dan opeens links? Moet ik het dan maar niet doen? Vanuit mijn hart vind ik dat we voor hen op moeten komen.”

Zou het kunnen komen doordat rechts vaak geassocieerd wordt met Wilders. De ChristenUnie heeft zich altijd sterk afgezet tegen Wilders.

“Toen Rouvoet jaren geleden al opkwam voor het ongeboren leven werd hij ook al als rechts neergezet. Als je opkomt voor de zeehondjes ben je links. Ik kan er niet zo veel mee.”

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna de helft vindt dat de ChristenUnie zich kritischer over de islam zou moeten uitlaten.

“Dat is logisch, want het is een onderwerp waar twee kanten aan zitten. Wij staan voor godsdienstvrijheid voor alle mensen, ongeacht hun afkomst. Maar iedereen moet wel binnen de rechtsstaat blijven.”

“Aan de andere kant ben ik niet naïef over waar de islam voor kan staan en wat we buiten Nederland ook zien gebeuren. Kijk naar Egypte. Kerken worden bestormd door salafisten. Dat zijn keiharde aanvallen tegen het christendom. Veelal komt dit door moslims die zich bekeren tot het christendom. Daar wordt op deze wijze op gereageerd.”

Gaat u inderdaad kritischer zijn tegenover de islam?

“Ik heb debatten gevoerd over Fitna waar ik heel kritisch ben geweest. In de naam van de islam zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Dat moet benoemd worden. Het is van belang om een goede balans te vinden. Godsdienstvrijheid hier, maar ook godsdienstvrijheid daar."

“Ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen: De discussie richt zich nu teveel op Nederland. Maar juist doordat we ons sterk maken voor de vrijheid van godsdienst in Nederland kunnen we geloofwaardig kritisch zijn tegen misstanden in het buitenland.”

“Mede dankzij de ChristenUnie zijn twee christenen uit een Afghaanse dodencel gered. Dat soort zaken moeten we blijven communiceren.”

U noemde Egypte al even. Er is sprake van agressie tegen christenen in de landen waar de revoluties plaatsvinden. Bent u bang dat christenen van de regen in de drup terecht komen?

“We volgen kritisch wat daar gebeurt. Je weet niet wat voor krachten er ontstaan door het machtsvacuüm in die landen. Dat volg ik met de nodige zorg. Als het Moslimbroederschap het voor het zeggen krijgt zal dat voor de mate van godsdienstvrijheid voor de christenen niet goed uitpakken.”

Wilders zegt: ik zie bij die opstanden alleen maar moslims die de sharia willen invoeren.

“Het is een precaire situatie. We weten dat er in Egypte ook groeperingen zijn die een andere agenda hebben, maar dat er een strijd is tussen de islam en het christendom is duidelijk. Er zijn daar nog nooit zoveel moslims tot christen bekeerd als in deze tijd. Dat levert een tegenreactie op.”

Gaat u de ChristenUnie terugbrengen naar het centrum van de macht?

“Als dat tot de mogelijkheden behoort en het verantwoord is. Dat was destijds ook onze toets. Wij willen altijd verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet minder geworden nu we in de oppositie zitten.”

“Maar als we regeringsverantwoordelijkheid moeten nemen zullen we dat natuurlijk doen. ben niet in de politiek gegaan om vanaf de zijlijn commentaar te geven.”