DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het kabinet nog eens spreken over het zogenoemde conceptbestuursakkoord dat in april is gesloten. Dat is de conclusie van het VNG-bestuur donderdag na beraad met de achterban.

Daaruit bleek dat gemeenten grote zorgen houden over gevolgen van bezuinigingen op sociale werkplaatsen.

Volgens een VNG-woordvoerder is het de bedoeling met het kabinet te praten voor de algemene ledenvergadering op 8 juni waar gemeenten stemmen over het akkoord. De VNG hoopt een manier te vinden om zorgen bij gemeenten weg te nemen.

Gemeenten vrezen grote financiële gevolgen voor de sociale werkvoorziening (SW) met de invoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) per 1 januari 2013.

De SW gaat samen met de bijstand en Wajong, voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, en dat moet 1,8 miljard euro opleveren.

Hervormingsfonds

Het kabinet heeft in de onderhandelingen met de VNG een hervormingsfonds van 400 miljoen euro toegezegd voor de sociale werkplaatsen. Ook moet na twee jaar een evaluatie door een onafhankelijke commissie duidelijk maken of er extra geld moet komen.

Wethouder Sebastiaan van 't Erve uit Amersfoort stelde als compromis dat het kabinet om vertrouwen te winnen bij gemeenten alvast een bedrag kan reserveren voor het geval lokale overheden straks in nood komen. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma zei deze suggestie mee te nemen.

Zorgen delen

De VNG-voorzitter maakte duidelijk de zorgen over de sociale werkplaatsen te delen. Maar zij benadrukt bij haar leden dat het bestuursakkoord over meer gaat.

In het akkoord worden ook taken herverdeeld tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op het terrein van bijvoorbeeld de bijzondere ziektekosten (AWBZ), de jeugdzorg, beheer op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en water. ''Leg het hele akkoord voor en maak een afweging'', aldus Jorritsma.

Wajongers

De vakcentrale CNV juicht het toe, dat de gemeenten weer met het kabinet om de tafel willen. Maurice Limmen, de vicevoorzitter van het CNV, roept hen wel op om daarin ook de Wajongers (vroeggehandicapten) te betrekken.

De gemeenten krijgen de taak om hen te re-integreren op de arbeidsmarkt, maar volgens het CNV moeten ze daar dan wel voldoende budget voor krijgen.