EU bekijkt herinvoering grenscontroles

BRUSSEL - Ministers van de EU-lidstaten bekijken donderdag of er meer mogelijkheden moeten komen voor tijdelijke grenscontroles tussen landen in de Schengenruimte, waar in principe vrij verkeer van personen geldt.

Zij doen dat in Brussel op een ingelaste vergadering wegens de extra migratie naar Europa als gevolg van de omwentelingen in Noord-Afrika.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie, wil grenscontroles toestaan bij een onverwachte toestroom van migranten. Frankrijk bijvoorbeeld vreest overspoeld te worden door Noord-Afrikanen die van Italië een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en zodoende in de Schengenruimte mogen reizen.

De commissie wil echter niet dat landen op eigen houtje de grenzen tijdelijk dichtgooien, maar wel dat beslissingen over incidentele grenscontroles op Europees niveau worden genomen.

Voor Nederland doet minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) mee aan het overleg.

Lees meer over:
Tip de redactie