'Verlies primair onderwijs niet zorgelijk'

DEN HAAG - Ondanks een negatief resultaat in het primair onderwijs van circa 14 miljoen euro, denkt minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) niet dat verlies in die sector zorgelijk hoeft te zijn.

Dat schrijft de bewindsvrouw woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageert hiermee op een eerder verschenen rapport over de financiële positie van het primair onderwijs.

Uit die cijfers blijkt dat scholen steeds minder financieel overschot hebben. Het basisonderwijs belandde in 2009 voor het eerst in de rode cijfers.

''Als besturen een negatief resultaat bewust en beheerst realiseren, leidt dit tot vermindering van overtollige reserves en bezittingen'', aldus de minister, die stelt dat veel scholen te veel bezittingen hebben.

''Om die te laten afnemen is het onvermijdelijk dat besturen verlies maken.''

Positief

In 2006 tot en met 2008 was het resultaat in het primair onderwijs altijd positief. In 2006 was dit bedrag 153 miljoen euro.

In 2007 hielden de basisscholen 200 miljoen over en ook in 2008 was de balans van de basisscholen positief met ongeveer 61 miljoen euro.

Ongeveer de helft van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs hield in 2009 aan het eind van het jaar toch nog geld over. Dat is wel beduidend minder dan drie jaar daarvoor; toen stond zo'n 75 procent van de scholen in de plus.

Personele lasten

Daarnaast stegen in 2009 de personele lasten van het basisonderwijs met ruim 9 procent. De huisvestingslasten stegen eveneens, met 18 procent. Tegelijkertijd nam de rijksbijdrage met 9 procent toe.

Verder blijkt dat scholen op de materiële bekostiging, zoals de kosten voor onderhoud aan gebouwen en de kosten voor gas, water en licht, 4 procent meer hebben uitgegeven dan dat er door het rijk wordt bekostigd.

Rijksbijdrage

Van Bijsterveldt ziet echter geen reden om de rijksbijdrage aan te passen. ''Gezien het geringe verschil tussen bekostiging en de feitelijke uitgaven zie ik geen reden om tot bijstelling van de bekostiging over te gaan'', aldus de minister.

''Bovendien heb ik daar de middelen nu niet voor. Het is aan schoolbesturen de juiste prioriteiten te stellen.''

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie