Kritiek Raad van State op pensioenplan Kamp

DEN HAAG - De Raad van State is kritisch over de manier waarop minister Henk Kamp (Sociale Zaken) de AOW-leeftijd wil verhogen.

Zo vindt hij dat de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020 te laat komt. Het adviesorgaan van de regering heeft de minister geadviseerd zijn wetsvoorstel over de pensioenleeftijd niet naar de Tweede Kamer te sturen.

Dat blijkt uit een advies van de Raad, dat Kamp dinsdag met zijn wetsvoorstel naar Kamer heeft gestuurd. Met het indienen van zijn plan trekt de VVD-minister een eerder wetsvoorstel over een hogere AOW-leeftijd van zijn voorganger, Piet Hein Donner, in.

Het adviesorgaan vraagt zich af waarom Kamp niet net als zijn CDA-voorganger verder gaat en in 2025 de AOW-leeftijd doorschuift naar 67 jaar. Er wordt op gewezen dat werkgevers en vakbonden daarop ook al zinspelen.

Langer doorwerken

De fiscus stimuleert langer doorwerken al vanaf 2013. Door 700 miljoen euro aan bezuinigingen op het belastingvriendelijke regime voor pensioensparen per 2013 wordt ook van oudere werknemers die nog voor 2020 65 jaar worden ,,een bijdrage gevraagd''. Het gaat om personen die in 2013 58 jaar en ouder zijn.

Dat blijkt dinsdag uit een toelichting van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) op zijn wetsvoorstel voor een hogere AOW-leeftijd.

Later pensioen opbouwen

De verhoging van de AOW-leeftijd zorgt er bovendien voor dat mensen een jaar later beginnen met de opbouw van het staatspensioen. Nu bouwen mensen voor elk jaar dat ze tussen hun 15e en 65e in Nederland wonen, 2 procent AOW op.

Na vijftig jaar ontstaat het recht op een volledige uitkering. Vanaf 2020 verschuift deze vijftig jaar naar de periode tussen het 16e en 66e levensjaar.

Omwille van de eenvoud wil Kamp de opbouwperiode niet met één jaar verlengen. Ook noemt hij een verzwaring van de eisen voor een volledig staatspensioen niet wenselijk. ''In een opbouwperiode van vijftig jaar komt de langdurige band met Nederland, die voorwaarde is voor een volledig AOW-pensioen, voldoende tot uitdrukking.''

Jongeren

De raad vreest dat jongeren in de toekomst te veel moeten opdraaien voor de kosten van de steeds ouder wordende bevolking. Hierdoor dreigt het maatschappelijk draagvlak voor het overeind houden van een voorziening, zoals de AOW, te worden aangetast.

Wel vindt de Raad het een goede zaak dat Kamp alvast met maatregelen komt, terwijl werkgevers en de vakbeweging nog niet klaar zijn met de uitwerking van hun pensioenakkoord van vorig jaar juni.

Door onrust binnen de vakcentrale FNV worden sociale partners het voorlopig niet eens over hervorming van de aanvullende pensioenen.

Regeerakkoord

De minister vindt een pensioenakkoord met werkgevers en vakbonden van groot belang. Maar hij heeft altijd duidelijk gemaakt ondertussen door te werken aan afspraken in het regeerakkoord van VVD en CDA met gedoogpartner PVV over een hogere AOW-leeftijd en bezuinigingen op het belastingvriendelijke regime voor pensioensparen.

De PVV wil niet verdergaan dan een AOW-leeftijd van 66 jaar. Kamp ziet dit als ''een eerste stap om langer doorwerken te stimuleren''.

Hij geeft aan dat het kabinet graag aanhaakt bij sociale partners als deze een verdere verhoging naar 67 jaar afspreken, omdat de pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting wordt gekoppeld.

In reactie op de kritiek van de Raad van State dat de verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 te laat komt, schrijft de minister dat mensen wel de tijd moeten hebben om zich te kunnen voorbereiden op een latere uitkering van het staatspensioen.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie