AMSTERDAM - De PVV wil een hoofddoekverbod in alle instellingen van de Europese Unie. De hoofddoek is in strijd met de waarden van de Europese Unie, stellen PVV-europarlementariërs Daniël van der Stoep en Barry Madlener in een brief aan Europese instellingen en het Europees Parlement.

Ze verwijzen naar artikel 2 van het verdrag van de Europese Unie, waarin wordt verwezen naar de gelijkheid tussen man en vrouw.

"Welnu, de hoofddoek is het directe symbool van de ongelijkheid van vrouwen en mannen in de islam." De hoofddoek zou vrouwenonderdrukking symboliseren en indruisen tegen de vrijheid van vrouwen.

De europarlementariërs halen ook nog enkele teksten uit de koran aan om hun punt te onderbouwen. Om de Europese waarden 'deugdelijk' uit te dragen zou de EU een hoofddoekverbod in al haar instellingen moeten invoeren, stellen de PVV'ers.

Noord-Holland

In januari pleitte lijsttrekker voor de PVV in Noord-Holland Hero Brinkman voor een hoofddoekverbod op het provinciehuis in Haarlem. Dat leidde tot protest van het CDA en de VVD in de provincie.

VVD-lijsttrekker Elisabeth Post stelde dat een hoofddoekverbod in strijd is met artikel 1 van de grondwet. Ze wees erop dat de grondwet niet door de provincie kan worden gewijzigd.