HAARLEM - Een meerderheid van Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland betreurt het dat de Willem Arondéuslezing door historicus en publicist Thomas von der Dunk in april is afgelast. Dat bleek maandag tijdens een debat van de Staten.

Twee leden van de voorbereidende werkgroep van PS besloten de lezing niet te laten doorgaan omdat die te politiek van aard zou zijn vanwege kritiek op de PVV.

De Willem Arondéuslezing wordt jaarlijks georganiseerd door de provincie Noord-Holland met als doel het politieke en maatschappelijke debat aan te gaan over actuele zaken. Over het afgelasten van de lezing ontstond veel commotie.

De actie werd gezien als vorm van censuur. Uiteindelijk hield Von der Dunk zijn lezing als hagepreek in de Haarlemmerhout en werd de tekst ervan overal gepubliceerd.

Smet

Statenleden gaven tijdens het debat te kennen dat ze zich schamen over de gang van zaken rond het afblazen van de lezing. ''De provincie heeft een smet opgelopen'', aldus D66. ''Het beeld is neergezet dat VVD en CDA hun oor hebben laten hangen naar de PVV'', zei de fractievoorzitter van de SP.

CDA en VVD zijn het achteraf oneens met het besluit, dat was genomen door leden van hun fracties in de werkgroep. Volgens fractievoorzitter Ronald Oortjens van het CDA was de vrijheid van meningsuiting niet in het geding.

VVDer Hans van Straaten, lid van de werkgroep, die samen met CDA'er Meino Schraal tot het afgelasten besloot, zei dat hij er nog steeds achter staat. Hij ontkende dat de twee hun oor hadden laten hangen naar de mening van de PVV.

Brinkman

Hero Brinkman hadden ze wel ingelicht dat Von der Dunk de PVV op de hak wilde nemen. ''Dat vonden we correct. We hebben echter niet om zijn advies gevraagd.''

Brinkman, fractievoorzitter van de PVV in de Staten, vond het een verstandig besluit de lezing af te blazen. Hij vindt Von der Dunk ''een beroepsopruier''.

Het feit dat die de PVV in zijn toespraak vergeleek met de NSB vindt Brinkman stuitend. ''Iedere verwijzing naar de NSB of Hitler zien wij als oproep tot politieke moord op onze leider Geert Wilders.''