FNV verwerpt bestuursakkoord

AMSTERDAM - De FNV is tegen het concept-bestuursakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden. In een brief die maandag gepubliceerd is op de website van de Volkskrant, roept Leo Hartveld van de vakcentrale gemeenten op het akkoord te verwerpen.

De gemeenten stemmen op 8 juni over het akkoord, waarin afspraken staan over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als de arbeidsmarkt, jeugdzorg en de AWBZ.

Doel is veel van die taken en verantwoordelijkheden door te schuiven van de rijksoverheid naar lagere overheden.

''Door het akkoord wordt een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeenten neergelegd. Bovendien wordt er grof gesneden in de sociale zekerheid. De zwakste groepen in de samenleving worden hierdoor het meest geraakt'', aldus Hartveld, lid van het Federatiebestuur van de vakcentrale FNV.

Rommel

Hartveld stelt dat de gemeenten opgezadeld worden met een substantieel deel van de bezuinigingen van de rijksoverheid. ''En de gemeenten mogen de rommel opruimen.''

''Het bestuursakkoord zal voor de gemeenten een levensgroot Paard van Troje blijken te zijn'', voorziet de bestuurder.

''Op het eerste gezicht lijkt er voor de gemeenten veel te winnen. De decentralisatie van taken zorgt er voor dat gemeenten veel meer te zeggen krijgen over legio onderwerpen als sociale zaken, jeugdzorg, WMO etc.

De top van de VNG en het kabinet leiden de aandacht af door hier steeds naar te wijzen. Maar met de taken komen nog veel grotere risico’s en verantwoordelijkheden die gemeenten redelijkerwijs niet kunnen dragen.''

Lees meer over:
Tip de redactie