AMSTERDAM - Tientallen theater-, muziektheater- en dansgezelschappen vinden dat de bezuinigingen onevenredig op hen dreigen te worden afgewenteld.

Ze hebben staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) in een brief opgeroepen de soep wat minder heet op te dienen en de bezuinigingen gelijkmatiger te verdelen.

De Raad voor Cultuur koos vorige week in een advies voor het behoud van grote voorzieningen, waar volgens het 'midden- en kleinbedrijf van de podiumkunsten' geen inhoudelijke redenen voor zijn.

De keuzes zouden 'conservatief' zijn. Het theaterbudget van het Fonds Podiumkunsten (FPK) wordt ondertussen met de helft gekort.

Levendig en divers

De korting betekent dat een groot aantal 'uitstekend presterende instellingen' het zonder subsidie zal moeten doen.

Hierdoor dreigt 'een levendig en divers' circuit van kleine en middelgrote gezelschappen in de theatersector, grotendeels te verdwijnen. Dat schrijven onder meer Orkater, Dood Paard, 't Barre Land en Mugmetdegoudentand namens de sector.

Wens

De grote gezelschappen bereikten in 2009 met 21 miljoen subsidie ongeveer 460 duizend bezoekers, vooral in hun eigen stad en regio. Het 'mkb' trok naar eigen zeggen met vier miljoen euro minder zo'n 490 duizend bezoekers verspreid over het hele land.

De fondsgezelschappen zeggen daarmee 'tot in de haarvaten van de Nederlandse samenleving' te reiken en ook internationaal een aanzienlijk groter bereik dan de grote toneelvoorzieningen te halen.

De branchevereniging stelt dat de kleinere fondsgezelschappen gemiddeld 39 procent van hun inkomsten zelf verzorgen. Het is een wens van het kabinet om gezelschappen minder afhankelijk van subsidies te maken.

Vlakkevloerpodia

De druk op het FPK neemt naar verwachting explosief toe doordat onder meer jeugdgezelschappen, productiehuizen, het Friestalig toneel en regionale dansgezelschappen, die ook minder subsidie krijgen, zich volgens de 'vlakkevloerpodia' en masse bij het fonds zullen melden.

Dit zou betekenen dat bij het theater tot driekwart van het aanbod van de kleinere gezelschappen zal moeten verdwijnen, en bij de dans zo'n vijftig procent.

Het kabinet wil 200 miljoen euro bezuinigen op kunst en cultuur.