AMSTERDAM - Iedereen moet minstens 18 jaar zijn om in Nederland te kunnen trouwen. De bestaande uitzonderingen op deze regel worden geschrapt. Dat heeft het kabinet laten weten aan de Tweede Kamer.

Nu zijn uitzonderingen mogelijk als een meisje een kind heeft of zwanger is. Dan is 16 de minimumleeftijd.

Daarnaast geldt een minimumleeftijd van 15 voor mensen die de nationaliteit hebben van een land waar minderjarigen mogen trouwen. Volgens het kabinet komt dit 'in een enkel geval' voor.

Kindhuwelijken

Het schrappen van de uitzonderingen is een van de maatregelen van het kabinet die gedwongen huwelijken moeten tegengaan.

Kindhuwelijken die in het buitenland gesloten zijn, worden in Nederland pas erkend als beide partners meerderjarig zijn.

Verklaring

Een andere maatregel is het al eerder aangekondigde verbod op huwelijken tussen neef en nicht. Dat wordt geen algeheel verbod, meldt het kabinet nu. Als aanstaande echtparen aannemelijk kunnen maken dat zij beiden uit vrije wil in het huwelijk treden, mogen ze toch trouwen.

Ambtenaren van de burgerlijke stand gaan niet controleren of trouwkandidaten neef en nicht zijn. Stellen die willen trouwen, moeten een verklaring afleggen dat zij geen neef en nicht zijn. Als later blijkt dat zij hebben gelogen, kan het huwelijk nietig worden verklaard.

Neef-nichthuwelijken

Ondanks de uitzonderingen en het gebrek aan controle wil het kabinet toch vasthouden aan het verbod op neef-nichthuwelijken.

Het verbod moet iedereen duidelijk maken dat gedwongen huwelijken in Nederland onaanvaardbaar zijn, schrijven staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (CDA), minister voor Asiel en Immigratie Gerd Leers (CDA) en minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA).