AMSTERDAM - De busbedrijven willen compensatie voor de sterk gestegen dieselprijzen.

Voorzitter Anne Hettinga van de brancheorganisatie FMN heeft hierop aangedrongen bij minister Melanie Schultz van Haegen (Verkeer).

Volgens Hettinga komen provincies afspraken niet na. Hij overweegt naar de rechter te stappen.

Hettinga dringt aan op een hogere subsidie en als dat niet mogelijk is, wil hij hogere prijzen in het openbaar vervoer per 1 juli. Normaliter gaan de prijzen per 1 januari omhoog.

Weinig rekening

Volgens Hettinga wordt bij het toekennen van de subsidie te weinig rekening gehouden met de brandstofprijzen.

Het overlegorgaan van de provincies, IPO, bestrijdt dat de provincies zich niet aan afspraken hebben gehouden. De FMN beroept zich op een onderhandelingsakkoord dat in 2008 is gesloten. Het Rijk stelde toen 16 miljoen euro ter beschikking om de provincies in staat te stellen de vervoersbedrijven tegemoet te komen in hun hoge kosten.

Indexering

De provincies hebben het grootste deel van het geld gestoken in indexering, het jaarlijks aanpassen van de vergoeding die de busbedrijven ontvangen, staat in een brief die het IPO in september vorig jaar stuurde aan toenmalig verkeersminister Camiel Eurlings.

Dat werkt door tot aan het einde van de looptijd van de concessies, ofwel de vervoerscontracten die provincies sloten met de busmaatschappijen. Volgens het IPO heeft dit een ,,investering'' opgeleverd van meer dan 28 miljoen euro.