DEN HAAG - Er moet een parlementaire commissie komen die volledig bestaat uit studenten en docenten om de problemen in het hoger onderwijs op te lossen. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver gaat dit voorstel doen.

Het is niet de bedoeling dat er bestuursleden in die commissie zitten, zegt hij zaterdagavond in het programma Nieuwsuur. ''De bestuurders hebben zelf de problemen in het hoger onderwijs veroorzaakt.''

Klaver komt met dit idee voorafgaand aan het debat over het hoger onderwijs, dat de Tweede Kamer na het meireces houdt. Afgelopen week kwamen de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs naar buiten.

Alle door de inspectie bekeken hbo-opleidingen scoorden een onvoldoende, met vier opleidingen van Inholland als dramatisch dieptepunt. Studenten kwamen veel te makkelijk aan hun diploma. 'Hbo-onwaardig' was de vernietigende conclusie van de inspectie.

''Het is belangrijk dat er geen halfslachtige oplossingen worden bedacht; eerst moet er een analyse komen van het hoger onderwijs. Na een lange reeks van incidenten moet het hbo grondig hervormd worden.

HBO-raad

Ook in de HBO-raad, de overkoepelende organisatie van hogescholen, heeft Klaver geen vertrouwen. ''Een wereldvreemde organisatie'', noemt hij het. ''Zij hebben niet het belang van onderwijs vooropstaan, maar het belang van de instellingen.''

Studenten en docenten weten veel beter wat er speelt dan bestuurders, vindt Klaver. ''Ik wil het onderwijs teruggeven aan de student. In bestuurders heb ik geen vertrouwen meer; zij zijn veel te veel bezig met rendementsdenken.''

De commissie moet adviseren aan de Tweede Kamer en de Kamer gaat dan in het plan van Klaver met haar adviezen aan de slag.

Positief

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) staat positief tegenover het voorstel van Klaver. ''Het is belangrijk dat er een fundamentele oplossing komt voor het probleem dat speelt in het hoger onderwijs.

De HBO-raad erkent het probleem totaal niet en probeert de situatie keer op keer te bagatelliseren'', aldus voorzitter Guy Hendricks.

Verheugd

Sander Breur, voorzitter Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), zegt dat de bond verheugd is te horen dat de politiek de mening van de student wil horen als het gaat om de kwaliteit van het hbo-diploma.

''Graag steken wij als studenten al onze kennis en ervaring in een commissie die de politiek mag adviseren. Zowel de arbeidsmarkt als de student moet erc hierna weer volledig op kunnen vertrouwen dat geen enkel diploma onterecht uitgegeven wordt.

Deze keus ligt in lijn met de roep om de docent en student weer eigenaar te maken van ons hoger onderwijs.''