DEN HAAG - Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is ''oneerlijk en dom''. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma zaterdag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen.

Het kabinet werd het vrijdag eens over de wijze waarop de tekorten moeten worden opgevangen.

Hoewel details later bekend worden, lijken zieken en gehandicapten straks op minder financiële steun van de overheid te kunnen rekenen.

Oneerlijk

Klijnsma: ''Het is oneerlijk want deze mensen worden sowieso al hard gepakt door andere bezuinigingen, bijvoorbeeld in de zorgtoeslag of de huurtoeslag. Bovendien pak je de zwakste mensen in de samenleving, die beperkingen hebben en niet makkelijk de barricade op kunnen of een boze brief schrijven.''

Verpleeghuizen

Klijnsma vreest dat veel chronisch zieken en gehandicapten door de bezuinigingen niet meer thuis kunnen wonen en in verzorgings- of verpleeghuizen belanden, wat veel duurder is.

''Daarom is het ook een domme bezuiniging.'' Liever ziet de PvdA dat beschikbare budgetten in de zorg worden verdeeld op basis van de hoogte van het inkomen. Daarmee valt volgens de partij ook geld te besparen.