DEN HAAG - Woningcorporaties krijgen te maken met financieel toezicht door een nieuwe autoriteit. Deze gaat ook in de gaten houden of de corporaties goed omgaan met de regels die gelden voor staatssteun.

De nieuwe autoriteit wordt de opvolger van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. De autoriteit kan de ongeveer vierhonderd corporaties aanwijzingen gaan geven die ze moeten opvolgen.

De woningbouwverenigingen gaan ook het toezicht binnen eigen gelederen versterken. Dat gebeurt door de raad van toezicht een grotere rol te geven.

De raad moet grote voorstellen zoals een besluit tot verkoop van veel woningen vooraf goedkeuren. De interne toezichthouder moet er ook op toezien dat het bestuur van de corporatie goed werk aflevert.