DEN HAAG - Een PVV-oproep in de Tweede Kamer om de strippenkaart voorlopig te behouden, vond donderdag geen weerklank in de Tweede Kamer.

 De gedoogpartner wil dat het papieren reisbewijs niet mag worden afgeschaft, omdat de opvolger, de ov-chipkaart, duurder en fraudegevoeliger zou zijn.

De SP steunde de aanvraag voor een spoeddebat, maar was donderdag teleurgesteld in de PVV-inbreng. SP'er Farshad Bashir dacht dat PVV'er Léon de Jong met nieuwe feiten zou komen of minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) tot de orde zou roepen.

Toen dat niet gebeurde, noemde hij het ''een debat voor de bühne''. De Kamer heeft immers in het verleden al moties over dit onderwerp verworpen.

Per 19 mei wordt in de provincie Zuid-Holland de strippenkaart afgeschaft en daarna in andere provincies. In de stadsregio's Amsterdam en Rotterdam is de strippenkaart al een tijd niet meer geldig. Volgens Schultz verloopt het gebruik van enkel de ov-chipkaart daar prima en is de fraude beheersbaar.

Motie

De PVV vindt echter van niet en diende een motie in waarin ook werd gevraagd de strippenkaart in die twee regio's opnieuw in te voeren. Dat leidde tot hoon van andere Kamerleden omdat de PVV volgens hen daarvoor geen budget heeft gevonden.

Bashir diende een andere motie in, waarin hij de regering vraagt in elk geval de roze strippenkaart te behouden. Daarmee kunnen jeugdige en oudere ov-reizigers anoniem met korting reizen.

Anonieme ov-chipkaarten met kortingsregelingen bestaan niet en dus moeten reizigers gegevens inleveren. Vooral oudere reizigers doen dat niet, omdat ze hun privacy niet snel willen prijsgeven. Ook voor klassen op schoolreisje biedt een roze strippenkaart nog veel soelaas.

Twee systemen

Schultz ziet er echter niets in. Ze wil niet twee systemen (strippenkaart en ov-chipkaart) in de lucht houden omdat dat te duur is. Ze werkt bovendien, op aandringen van GroenLinks, aan een roze ov-chipkaart.

''En ook naar aanleiding van vragen hierover van de crèche van mijn kinderen'', grapte ze. In de tussentijd denkt Bashir dat de roze strippenkaart een oplossing kan zijn, maar Schultz verwijst naar de stadsregio's. Ze weet niet hoe het daar is opgelost, maar heeft niet gehoord dat ze daar dergelijke problemen hebben.