AMSTERDAM - Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) houdt vast aan zijn plan om in principe geen werkvergunningen meer te geven voor Roemeense en Bulgaarse werknemers in de tuinbouw. Dat bleek donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De Kamer heeft bezwaren tegen het feit dat de regels tijdens het seizoen worden veranderd.

Kamp moet tuinders daarom ontzien als zij nu in problemen komen met hun oogst, doordat werkvergunningen voor bijvoorbeeld Roemeense seizoensarbeiders minder makkelijk worden verstrekt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingestemd met een motie hiertoe van het CDA. Aardbeientelers zeggen in de problemen te komen, doordat de aardbeienpluk nu zou moeten beginnen.

Strenger

Volgens Kamp worden de regels niet veranderd, maar alleen strenger nageleefd. Dat houdt in dat Roemenen en Bulgaren alleen mogen worden ingehuurd als er echt niemand anders te vinden is.

Kamp zei niet te geloven dat dat het geval is. Mensen uit de andere 25 EU-landen mogen gewoon in dienst worden genomen. Vanaf 2014 mogen Bulgaren en Roemenen overigens ook in Nederland zonder vergunning werken.

Uitkering

Kamp wil dat Nederlanders met een uitkering aan de slag gaan in de tuinbouw. Mensen die dat weigeren, krijgen geen uitkering meer, zei hij. Gemeenten en het UWV worden op de 'kortst mogelijke termijn' ingelicht dat dit het beleid is.

De minister gaat tuinders intensiever helpen om om zich aan de algemeen geldende regels te houden bij het vinden van personeel.

Motie

CDA'er Eddy van Hijum kreeg de steun van regeringspartner VVD en D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP in de oppositie.

Van het begin af aan zijn coalitiepartijen VVD en CDA kritisch geweest op het aangescherpte beleid van Kamp bij het verstrekken van werkvergunningen voor buitenlands personeel.

Acute problemen

Van Hijum verwijt de minister tuinders, zoals aardbeienkwekers in West-Brabant, in acute problemen te brengen doordat zij niet zijn voorbereid op zijn strengere beleid. De CDA'er vraagt de minister tot 1 juli in de land- en tuinbouw te werken met oude afspraken die met de sector zijn gemaakt over het verstrekken van werkvergunningen.

In de praktijk zou uitkeringsinstituut UWV, dat verzoeken om een werkvergunning voor een buitenlandse arbeidskracht beoordeelt, nu al regels strenger toepassen.

Sancties

Van Hijum wil dat de minister ook gaat praten met de land- en tuinbouwsector om daar meer mensen met een uitkering aan de slag te krijgen. Daarbij werd een motie van VVD-Kamerlid Malik Azmani aangenomen om sneller sancties op te leggen aan werklozen, zoals het intrekken van hun uitkering, als ze weigeren het seizoenswerk te doen.

Kamp heeft eerder al gezegd dat het kabinetsbeleid is om uitkeringsinstituut UWV en gemeentelijke sociale diensten sneller uitkeringsgerechtigden te laten korten bij werkweigering.

Misbruik aanpakken

Verder kreeg GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver voldoende steun in de Kamer voor zijn motie om tuinders die misbruik maken van arbeidsmigranten, harder aan te pakken.

Klaver vraagt Kamp met de Arbeidsinspectie, vakbonden en werkgevers in de land- en tuinbouw te overleggen over een betere aanpak van uitbuiting en oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden in de sector.