DEN HAAG - Het feit dat de hygiëne in veel verpleeghuizen te wensen over laat, zoals de Consumentenbond vorige week constateerde, is een herkenbaar beeld voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Er is in de sector aandacht voor hygiëne, maar het onderwerp vraagt nog wel extra inspanning.

Dat heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) donderdag laten weten in reactie op het onderzoek van de Consumentenbond.

Hieruit bleek dat van de 37 huizen die werden bekeken, er vijftien onhygiënisch werken. Zeven instellingen haalden een krappe voldoende.

Bewustwording

De staatssecretaris vindt het belangrijk de bewustwording over goede hygiëne en de deskundigheid van medewerkers in verpleeghuizen te verhogen.

''Mijn inspanningen zijn er dan ook op gericht medewerkers binnen de sector verpleging en verzorging goed te scholen in allerlei thema's die bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en leven'', aldus de bewindsvrouw.

Kwetsbare ouderen

Omdat bewoners van verpleeghuizen overwegend kwetsbare ouderen zijn, moet het voorkomen en verspreiden van infecties worden tegengegaan om de gezondheid niet verder te schaden, stelt Veldhuijzen van Zanten.

Ook benadrukte ze dat het verpleeghuis voor de meeste bewoners hun thuis is. ''Het is daarom zoeken naar een balans tussen huiselijkheid en hygiëne. In de genoemde voorbeelden, zoals geschetst door de Consumentenbond, is deze balans weg.''

Aandacht

Dat er binnen de sector wel degelijk aandacht is voor hygiëne en leefregels, blijkt volgens de staatssecretaris uit metingen naar de aanwezigheid van infectieziekten.

Zo is gebleken dat het aantal besmettingen met de zogenoemde ziekenhuisbacterie in Nederlandse verpleeghuizen klein is. Deze bacterie kan zeer ernstige infecties veroorzaken.