DEN HAAG – Er moeten kwaliteitsstandaarden worden vastgelegd waaraan het openbaar vervoer minimaal moet voldoen. Dat wil D66.

Volgens Kamerlid Kees Verhoeven is het gezien de bezuinigingsoperatie van het kabinet noodzakelijk om op bepaalde terreinen een ondergrens af te spreken, zo laat hij weten aan NU.nl.

Verhoeven wil dat Minister Schultz (Infrastructuur) onder meer gaat vaststellen wat de maximale loop- of fietsafstand moet zijn tussen een woning en een ov-halte en hoe vaak bussen zouden moeten rijden.

Ook moet vastgelegd worden of en waar nachtvervoer vereist is en of ook in de afgelegen bedrijventerreinen openbaar vervoer voor handen moet zijn.

Bezuinigingen

De minimumeisen zijn volgens Verhoeven nodig omdat de kabinetsbezuinigingen ervoor zorgen dat de kwaliteit van het openbaar vervoer hieronder gaat lijden. “Kostenreductie komt bij dit kabinet op de eerste plaats, de reizigers op de laatste plaats”, stelt hij.

"Door teveel te bezuinigen op de kwaliteit, wordt het OV automatisch voor minder mensen bruikbaar en ontstaat een neergaande spiraal."

Auto

Verhoeven haalt een promotieonderzoek aan van oud-D66-Kamerlid Hans Jeekel waaruit blijkt dat steeds meer mensen afhankelijk zijn van de auto vanwege het ontbreken van openbaar vervoer.

“Aan de hand van de vastgelegde minimumeisen kan vervolgens door de minister beter beoordeeld worden of lijnen noodzakelijk zijn”, aldus Verhoeven.

CDA en VVD noemen het voorstel van de D66'er onverstandig en overbodig. "Juist het tegenovergestelde is nodig, maatwerk", stelt VVD'er Charlie Aptroot. "Een vaste maximale afstand pakt heel anders uit in de stad dan in de buitenwijken. Zo was het vroeger in Moskou geregeld: slecht en onbetaalbaar."

CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp vindt niet dat Den Haag zich hiermee moet bemoeien. "Het is een taak van de gemeenten om naar de noodzaak van een buslijn te kijken."

Bashir

Farshad Bashir (SP) zegt al jaren voor dergelijke basiseisen te pleiten en is blij dat D66 nu ook het licht heeft gezien. "Wijsheid komt kennelijk met de jaren, dus laten we hier dan ook snel gezamenlijk werk van gaan maken."