DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat over de situatie in het hbo en met name over die bij hogeschool Inholland.

Woensdag kwamen de eerste resultaten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de geplaagde hogeschool naar buiten. Daaruit bleek onder meer dat een groot deel van de studenten onterecht een diploma heeft ontvangen.

Naast het debat wil de Kamer ook zo snel mogelijk de rapporten van de inspectie inzien over het onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 32 hogeronderwijsinstellingen en twee universiteiten. De definitieve resultaten van dat onderzoek worden donderdagmiddag verwacht.

Het debat over het onderzoek zal zeker nog even op zich laten wachten. Na donderdag gaat de Kamer eerst twee weken met reces.