DEN HAAG - Ondanks verzet van een meerderheid van de Tweede Kamer zal minister Henk Kamp (Sociale Zaken) zijn plannen om de uitkering van een AOW'er die samenwoont met een volwassen kind te korten toch uitwerken.

Kritische partijen, waaronder regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV, kunnen volgens hem altijd nog oordelen wanneer hij zijn plannen heeft uitgewerkt.

Kamp legde donderdag in de Kamer uit dat hij de regels voor het bepalen van de hoogte van de AOW-uitkering ''tot een logisch samenhangend geheel'' wil maken.

Oneerlijke situatie

Volgens hem is een oneerlijke situatie gegroeid door allerlei uitzonderingen die op de regels worden toegepast.

Hij wil terug naar de hoofdregel: voor AOW'ers die samenwonen, is er een uitkering van 50 procent van het minimumloon en een alleenstaande gepensioneerde krijgt 70 procent.

Besparen

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zei dat de minister zich de moeite van het uitwerken kan besparen, want zijn partij blijft tegen. Volgens hem straft Kamp kinderen en ouders voor het feit dat ze voor elkaar willen zorgen.

Dat ouderen die samenwonen met hun kinderen nu toch 70 procent van het minimumloon krijgen, zou niet voor niets zijn.

Stimuleren

Zijn PVV-collega Ino van den Besselaar had aan begin van het debat al over de plannen van Kamp verkondigd: ''De PVV is en blijft tegen.''

Volgens hem gaat de VVD-minister met zijn bezuinigingen ''rechtstreeks in tegen beleid om mantelzorg en langer thuiswonen van ouderen te stimuleren''.

Onlogisch geheel

Maar Kamp wil zijn plannen uitwerken om te laten zien wat voor onlogisch geheel aan uitzonderingen is ontstaan. Zo krijgen nu drie gepensioneerde gezusters die samenwonen, ieder een uitkering van 70 procent.

Maar als een van hen uit huis gaat of overlijdt, krijgen de twee achterblijvende zussen opeens ieder 50 procent. Dit is volgens de minister niet meer uit te leggen. Vooralsnog lijkt zijn eigen partij, de VVD, de enige die het met hem eens is.